Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Rogi 16, 49-100 Niemodlin, Tel./Fax: 77-460 99 04, Mail:

  • Dziś: wtorek, 23 kwietnia 2019r. Okres kościelny: Okres Wielkanocny
  • Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Historia naszej parafii

Kościół wzmiankowany w rejestrze dziesięcin nuncjusza Galharda de Carceribus w 1335 r. w archiprezbiteracie niemodlińskim.

W 1685 r. poświęcony został nowy kościół, drewniany, był filią Niemodlina. Utworzenie parafii nastąpiło 18 XII 1890 r. Stary kościół pozostawiono, a w latach 1901-03 wybudowano nowy, w stylu neoromańskim. Poważnie zniszczony w 1945 r., następnie odbudowany i odnowiony.

Pierwszy kościół w Rogach wzmiankowany był już w 1335 roku. W 1685 roku poświęcona została nowa drewniana świątynia, która służyła wiernym do roku 1903. Obecny kościół parafialny zbudowano w latach 19011903 w stylu neoromańskim, a ufundował go właściciel dóbr niemodlińskich, hrabia Fryderyk Praschma.

Stary drewniany kościół przez 90 lat stał obok, a następnie w 1996 roku został rozebrany i przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie jest przechowywany w stanie rozmontowanym do dnia dzisiejszego; natomiast część jego wyposażenia zasiliła zbiory Muzeum Diecezjalnego w Opolu[1][2].

Parafia w źródłach pisanych wzmiankowana po raz pierwszy w sporządzonym w latach 13351342 przez przez Galharda de Carceribus rejestrze parafii – dłużników sześcioletniej dziesięciny Soboru w Vienne. Następnie parafia w Rogach wymieniona jest w „Die Rechnung...” – rejestrze świętopietrza w archidiakonacie opolskim z 1447 roku. W późniejszym okresie brak jest wiarygodnych informacji o losach parafii w źródłach pisanych. Ze źródeł pośrednich wiadomo jednak, że w roku 1522 istniała w miejscowości świątynia, świadczy o tym dzwon z napisem minuskułą "o rex glorie veni cum pace ave maria gracia plena dominus 1522", wiszący obecnie na wieży Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, o którym wiadomo, że w pierwszych latach powojennych został przeniesiony ze starego drewnianego kościoła w Rogach. Także dokument sprzedaży wsi, wraz z patronatem kościoła z 1538 roku, pozwala potwierdzić istnienie świątyni, nie daje jednak informacji o istnieniu parafii w tym okresie. W pochodzącym z 1667 roku wykazie kościołów diecezji wrocławskiej brak jest informacji o parafii w Rogach, dopiero kolejny wykaz z lat 1687-1688 ponownie wymienia Rogi jako wieś parafialną. Ponowne zaistnienie parafii związane jest z faktem, że kilka lat wcześniej rozpoczęto budowę nowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który został konsekrowany w 1685 roku. W XVIII wieku parafia znów przestaje funkcjonować i kościół w staje się świątynią filialną Parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Ponownie parafia zaistniała w 18 grudnia 1890 roku, a obecny kościół parafialny zbudowany został w latach 19011903 w stylu neoromańskim, ufundował go ówczesny właściciel dóbr niemodlińskich, hrabia Fryderyk Praschma[2].

Bibliografia

  • Kloch Bogdan: Najstarsze parafie Górnego Śląska. Średniowieczna organizacja parafialna Górnego Śląska
  • Domska Janina: Niemodlin i ziemia niemodlińska od 1224 roku do początków XX wieku, Opole-Niemodlin, 1988
  • Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten urkundlichen Erwähnungen. Ein Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte, von Hermann Neuling, Breslau, 1884,
  • Markgraf H.: Die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447, Sonderdruck aus der Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, Bd 27, 1893.