Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Rogi 16, 49-100 Niemodlin, Tel./Fax: 77-460 99 04, Mail:

  • Dziś: piątek, 14 czerwca 2024r. Okres kościelny: Okres zwykły
  • Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała

Historia naszej parafii

Kościół wzmiankowany w rejestrze dziesięcin nuncjusza Galharda de Carceribus w 1335 r. w archiprezbiteracie niemodlińskim.

W 1685 r. poświęcony został nowy kościół, drewniany, był filią Niemodlina. Utworzenie parafii nastąpiło 18 XII 1890 r. Stary kościół pozostawiono, a w latach 1901-03 wybudowano nowy, w stylu neoromańskim. Poważnie zniszczony w 1945 r., następnie odbudowany i odnowiony.

Pierwszy kościół w Rogach wzmiankowany był już w 1335 roku. W 1685 roku poświęcona została nowa drewniana świątynia, która służyła wiernym do roku 1903. Obecny kościół parafialny zbudowano w latach 19011903 w stylu neoromańskim, a ufundował go właściciel dóbr niemodlińskich, hrabia Fryderyk Praschma.

Stary drewniany kościół przez 90 lat stał obok, a następnie w 1996 roku został rozebrany i przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie jest przechowywany w stanie rozmontowanym do dnia dzisiejszego; natomiast część jego wyposażenia zasiliła zbiory Muzeum Diecezjalnego w Opolu[1][2].

Parafia w źródłach pisanych wzmiankowana po raz pierwszy w sporządzonym w latach 13351342 przez przez Galharda de Carceribus rejestrze parafii – dłużników sześcioletniej dziesięciny Soboru w Vienne. Następnie parafia w Rogach wymieniona jest w „Die Rechnung...” – rejestrze świętopietrza w archidiakonacie opolskim z 1447 roku. W późniejszym okresie brak jest wiarygodnych informacji o losach parafii w źródłach pisanych. Ze źródeł pośrednich wiadomo jednak, że w roku 1522 istniała w miejscowości świątynia, świadczy o tym dzwon z napisem minuskułą "o rex glorie veni cum pace ave maria gracia plena dominus 1522", wiszący obecnie na wieży Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, o którym wiadomo, że w pierwszych latach powojennych został przeniesiony ze starego drewnianego kościoła w Rogach. Także dokument sprzedaży wsi, wraz z patronatem kościoła z 1538 roku, pozwala potwierdzić istnienie świątyni, nie daje jednak informacji o istnieniu parafii w tym okresie. W pochodzącym z 1667 roku wykazie kościołów diecezji wrocławskiej brak jest informacji o parafii w Rogach, dopiero kolejny wykaz z lat 1687-1688 ponownie wymienia Rogi jako wieś parafialną. Ponowne zaistnienie parafii związane jest z faktem, że kilka lat wcześniej rozpoczęto budowę nowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który został konsekrowany w 1685 roku. W XVIII wieku parafia znów przestaje funkcjonować i kościół w staje się świątynią filialną Parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Ponownie parafia zaistniała w 18 grudnia 1890 roku, a obecny kościół parafialny zbudowany został w latach 19011903 w stylu neoromańskim, ufundował go ówczesny właściciel dóbr niemodlińskich, hrabia Fryderyk Praschma[2].

Bibliografia

  • Kloch Bogdan: Najstarsze parafie Górnego Śląska. Średniowieczna organizacja parafialna Górnego Śląska
  • Domska Janina: Niemodlin i ziemia niemodlińska od 1224 roku do początków XX wieku, Opole-Niemodlin, 1988
  • Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten urkundlichen Erwähnungen. Ein Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte, von Hermann Neuling, Breslau, 1884,
  • Markgraf H.: Die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447, Sonderdruck aus der Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, Bd 27, 1893.
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.